Termoreflexní fólie Apollo

Co jsou fólie Apollo?

Použití folií Apollo

Reference

Velkoobchod

Kontakt


Obecná doporučení k instalaci

Izolace podkroví

 1. Odmotáme požadovanou délku fólie.
 2. Fólie jsou upevněny přes trámy. Vždy potištěnou stranou fólie ke střeše.
 3. Instalaci provádíme od spodní části zdi k horní.
 4. Připevňujeme pomocí latí, které nám zajistí i požadovanou vzduchovou mezeru.
 5. Latě přibijeme a nebo přišroubujeme pomocí samořezných šroubů s podložkami.
 6. Vzdálenost mezi jednotlivými šrouby by měla být cca 5 cm. Rozteč mezi jednotlivými latěmi by měla být maximálně 25 cm.
 7. Všechny spoje folií utěsníme speciální páskou o minimální šířce 5 cm.
 8. Přes všechny spoje fólií, by měla procházet připevňovací lať.
 9. Kolem oken a dveří instalujeme fólii tak, aby co nejvíce přiléhala.
 10. V případě nutnosti je možno do fólie udělat díru pro elektroinstalace. Snažíme se opět, aby fólie co nejlépe přilnula.
 11. Na konci instalace utěsníme všechny případné mezery pomocí speciální samolepící pásky.
 12. Fólie by neměly zasahovat do větracích šachet.


Vhodné folie

EcoBrite
ThermoFoil ES


Speciální páska

ThermoFoil páska


Obrázkové návody instalace

Izolace Podkroví Izolace Podkroví


ecoprodukty.czhihippo.czpulseecoshower.czdenttabsradflekradiatorBoosterecobottle.czwonderbag.czusporavdomacnosti.czperlatoryterla.czthermilate.czendotherm